.

top of page
  • Foto van schrijverSven Ringelberg

Wat betekent het coalitieakkoord voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving?

Bijgewerkt op: 16 dec. 2021

Daar is die dan, na lang wachten is het nieuwe Coalitieakkoord gepresenteerd. Maar wat staat er in deze plannen over de verduurzaming van de gebouwde omgeving? Hieronder een samenvatting en mijn observaties.


Lange termijn plannen en meer dwang

Wat opvalt aan het Coalitieakkoord is een focus voorbij de subsidiepotjes en plannen gericht op de komende 3-4 jaar. Een doorn in mijn oog: een nationaal isolatieprogramma voor slechts 3 jaar, wordt in de plannen opgerekt tot aan 2030, een uitstekend initiatief. Gecombineerd met een blijvende inzet op de hybride warmtepomp moet dit voor grote CO2 reductie zorgen in 2030. Het stapsgewijs langjarig verduurzamen krijgt zo eindelijk de middelen en aandacht die ze verdient.


Daarbij komt ook dat het verplicht verduurzamen niet langer iets is dat corporaties en overheden (zichzelf) opleggen. Nee, met normen en prikkels zullen verhuurders worden aangespoord hun woningen te verbeteren, anders mogen die niet meer worden verhuurd. Het moet ook voor VvE’s en woningeigenaren makkelijker worden om in deze voetstappen te volgen. Hoe dat eruit gaat zien is nog onduidelijk. Het is inmiddels wel duidelijk dat Europa ook de woningeigenaar steeds meer wil verplichten om te verduurzaming over te gaan. Het was duidelijk o.a. de VVD en CDA een stap te ver dat nu al toe te zeggen in een Coalitieprogramma.


Blijft de deur open voor duurzame gassen en waterstof?

De deur blijft openstaan voor meer isoleren, hybride warmtepompen en de rest opvangen met groen gas en waterstof. Weliswaar wil men op wijkniveau blijven inzetten op duurzame warmtenetten, waar dat kostenefficiënt kan, ik proef in het stuk een voorkeur voor meer stap voor stap verduurzamen. Het gevolg hiervan is dat collectieve warmtenetten, als die niet voldoende worden ondersteunt door een op te richten nationale subsidieregeling, niet zo hard zullen groeien als jarenlang gedacht. Met een andere alinea in het Coalitieakkoord dat spreekt van verplicht bijmengen van groen gas in het aardgasnet denk ik dat we deze kant op gaan.


Wat doen we met al dat andere vastgoed?

VvE’s krijgen zeer beperkt de aandacht in het regeerakkoord, zoals we gewend zijn. Maar opvallend is dat er geen woord is geschreven over verduurzamen van ander vastgoed, zoals overheid- en kantoorgebouwen. Uiteindelijk zal de uitwerking van dit akkoord wel of niet tot beoogd resultaat leiden. Ik mis vooral nog een uitspraak over de rolverdeling van deze energietransitie. Moeten we echt de regie blijven neerleggen bij gemeenten? Of hebben deze plannen op isolatie en hybride warmtepomp juist tot gevolg dat de markt vooral zijn werk gaan doen en gemeenten met hun plannen vooral lokaal collectief inkoop en aansluiting organiseren?

183 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page