.

top of page
  • Foto van schrijverSven Ringelberg

Energietransitie betekenis

De energietransitie is een ingewikkeld onderwerp. Wekelijks verschijnen er artikelen en krantenkoppen over deze grootste verandering van de 21ste eeuw. Maar wat is de betekenis van energietransitie en wat verstaan we onder deze grote verandering? In dit artikel antwoord op de vraag: wat is de energietransitie? Dit blog maakt deel uit van de serie: Energietransitie betekenis. Met deze serie proberen we alle basiskennis die nodig is om de energietransitie te begrijpen gratis ter beschikking te stellen.


De betekenis van energietransitie

Energietransitie betekent de overgang van het ene energiesysteem en bronnen naar een alternatief. Dit kan bijvoorbeeld de overgang van biomassa (hout) naar steenkool zijn of in het geval van Nederland in de 16e eeuw hout naar turf. Met de moderne definitie van energietransitie wordt bedoelt de overgang van een traditioneel fossiel systeem dat draait op kolen en aardgas naar een systeem dat draait op duurzame bronnen zoals zon en wind.


De mensheid heeft al verschillende energietransities meegemaakt. Wat de energietransitie van de 21ste eeuw anders maakt is de motivatie. De overgang van hout naar steenkool werd ingegeven door een tekort aan hout. De groei van elektriciteit had te maken met efficiency. De huidige energietransitie heeft niets te maken met een tekort aan fossiele brandstoffen. Waar in de jaren 70 en 80 nog gedacht werd dat er een groot tekort aan energie zou ontstaat (zie club van Rome), is nu duidelijk dat er voldoende reserves beschikbaar zijn. De huidige energietransitie is ingegeven door de wens klimaatverandering tegen te gaan.


207 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page