.

top of page
  • Foto van schrijverSven Ringelberg

Het duurzame weeknieuws – Meer regie voor de rijksoverheid, eerst de daken vol zonnepanelen

Hieronder het duurzame nieuws van deze week samengevat zodat u niets mist en snel weer op de hoogte bent. Deze week: meer regie voor de rijksoverheid bij de aardgasvrije wijkaanpak en eerst de daken vol zonnepanelen en daarna op het land?


Meer regie voor de rijksoverheid bij aardgasvrij

Iedere week een nieuw onderzoek. Dit keer van het PBL over de aardgasvrije wijken en lessen die te trekken zijn uit deze aanpak. De aanpakken blijken in de praktijk meer tijd te kosten, woningen zijn unieker dan gedacht en de rol van bewoners nog te beperkt. Deze knelpunten vertragen op dit moment de transitie naar een duurzaam warmtesysteem. In de huidige Kabinetsperiode zijn uiteindelijk slechts 9.000 woningen aardgasvrij gemaakt. Een tempo dat veel te laag ligt om de 1,5 miljoen woningen te bereiken in 2030.


Het PBL benadrukt wel dat in deze fase sprake was van experimenteren en leren, zodat we uiteindelijk kunnen versnellen met aardgasvrije projecten. Maar wat is er dan nodig voor deze versnelling? Een aantal zaken: meer ondersteuning voor gemeenten, meer rijksregie en keuzes in wet- en regelgeving. De oplossing is niet meer ambtenaren erbij op lokaal niveau, maar duidelijke keuzes maken. De energietransitie moet meer gaan over uitvoering en techniek dan strategische discussies en beleidsdocumenten.


Eerst de daken vol en daarna pas zonnevelden?

Een duurzaam déjà vu? ‘’Stop met zonneparken en leg eerst zonnepanelen op daken’’. Deze zin komt ieder half jaar terug. De afgelopen 12 maanden zijn er 60 zonneparken bijgekomen en er liggen nog eens plannen voor 400 stuks. Dit is meer dan 28 vierkante kilometer, is dat wel wenselijk? Volgens een aantal experts zoals Jan Rotmans is dat zeer onwenselijk. Door de aantrekkelijke terugverdientijd leggen we nu groen vol, terwijl er 2,5 miljard vierkante meter aan onbenut dakoppervlak zou zijn. Wie deze getallen ziet vermoed een groot probleem, maar ligt dat genuanceerder?


Een alternatief is de zonneladder. De zonneladder geeft een volgorde aan het plaatsen van zonnepanelen. Daarbij wordt eerst begonnen bij het plaatsen op daken, daarna op industriële plaatsen en slechts tot slot op productieve landbouwgrond. We moeten daarbij wel eerlijk opmerken dat met de huidige Nederlandse strategie die biomassa, aardgas, kernenergie en CCS als opties uitsluit weinig opties overhoudt om aan de duurzame doelstellingen te voldoen. Alleen de daken voor zonnepanelen benutten is dan simpelweg onvoldoende. Critici geven dan ook aan dat de hoeveelheid landbouwgrond die benut moet worden voor zonne-energie meevalt. Het zou hier gaan om slechts een half procent van alle akkers.

43 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page