.

top of page
  • Foto van schrijverSven Ringelberg

Wat is het Klimaatakkoord?

Bijgewerkt op: 21 dec. 2020

Het Nederlandse Klimaatakkoord is gepresenteerd op 28 juni 2019 en maakt deel uit van het Nederlandse klimaatbeleid. Het Klimaatakkoord is een overeenkomst tussen organisaties, bedrijven en de Rijksoverheid om klimaatverandering tegen te gaan. Het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord is de Co2 uitstoot in 2030 met 49% beperken in vergelijking met 1990. In 2050 moet de totale uitstoot van Co2 met 95% zijn afgenomen. Het Nederlandse Klimaatakkoord moet niet verward worden met het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Dit blog maakt deel uit van de serie: Energietransitie betekenis. Met deze serie proberen we alle basiskennis die nodig is om de energietransitie te begrijpen gratis ter beschikking te stellen.


Hoe is het Klimaatakkoord tot stand gekomen?

Het Klimaatakkoord van Parijs is een van de bouwstenen van het Nederlandse akkoord. De uitgangspunten van Co2 vermindering komen hieruit voort. Het Nederlandse Klimaatakkoord is tot stand gekomen na onderhandeling en gesprekken door de Klimaattafels. Deze vijf Klimaattafels die over onderwerpen gingen van industrie tot gebouwde omgeving hebben voor de inhoud van het Klimaatakkoord gezorgd. De opgaves per Klimaattafel zijn in te zien via deze link. Opvallend is dat de opgave in de industrie het grootste is, maar de ingrepen in de gebouwde omgeving relatief het duurst. Duurzaam-bouwen is hiermee een kostbare en ingewikkelde opgave.


Een aantal opgaven tot aan 2030 zijn al concreter ingevuld. Zo moeten alle gemeenten voor eind 2021 een transitievisie warmte hebben vastgesteld. Dit is de opmaat voor het aardgasvrij maken van de 7 miljoen Nederlandse woningen en 1 miljoen andere gebouwen. Een ander punt van aandacht is dat 70% van alle elektriciteit in Nederland duurzaam opgewekt moet worden door windturbines op zee en zonnepanelen. Tot slot is een andere opvallende maatregel dat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s elektrisch moeten zijn.


De Klimaatwet wordt vaak verward met het Klimaatakkoord. De Klimaatwet legt letterlijk in de wet vast dat Nederland zich committeert aan de Co2 doelstellingen. Voor 2030 is dat een vermindering van 49% Co2 uitstoot ten opzichte van 1990.
113 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page